KÜLDETÉS, VÍZIÓ, STRATÉGIA

 „Minden nép annyit ér, amennyi értéket magából ki tud termelni.
S addig él, amíg életét a saját erejével tudja táplálni” (Márton Áron)
 

KÜLDETÉS:  „NEVELÉS SPORT ÁLTAL”

 
Számunkra a sport egy eszköz, nem maga a cél. Hisszük, hogy feladatunk a legtöbbet kihozni abból, amink van, ehhez pedig a gyerekekben rejlő potenciált kell felszabadítsuk. Segítünk nekik kibontakozni, fejlődni, mert ha ők eredményesek, a Klub is az lesz, és szeretnénk hogy az életben is azok legyenek.
 

JÖVŐKÉP: „SPORT A KÖZÖSSÉGÉRT, KÖZÖSEN A SPORTÉRT”

 
A közösség támogatása nélkül nincs sport, egészséges utánpótlás nélkül nincs közösség, nincs jövő. Az együttműködés nem csupán akarat kérdés, hanem felelősségünk, közös érdek, létkérdés.
 
Egy olyan világot építünk amelyben gyerekeink megtalálják helyüket, amelynek hiányában viszont sokan távol, akár külföldön próbálnának szerencsét.  A hovatartozás és felelősség-vállalás erősítésével szeretnénk őket itthon tartani, és azáltal, hogy segítjük egy vonzó és életképes alternatíva kialakítását itthon, Székelyföldön.
 

STRATÉGIAI MEGFONTOLÁSOK

 
Lehetőséget biztosítunk gyerekeinknek, hogy játszva tanulják és tapasztalják a becsületes munka és az együttműködés fontosságát, hogy felelős és felvállalásokra kész egyénekké váljanak, akik a közösség érdekében képesek együtt dolgozni.

Tiszteletben tartjuk a gyerekek fejlődésének különböző szakaszait, a személy egyéniségét és egyediségét, saját ritmusát. Nem a tökéletestől való eltérést mérjük, hanem a folyamatos fejlődést értékeljük, bátorítjuk.

Tanulunk, hogy taníthassunk. Edzőink nem csak kosárlabdát oktatnak, hanem nevelői, vezetői a csapatnak. Vezetni csak úgy tudunk, ha mi magunk megyünk elől, ezért a tanulás bajnokai szeretnénk lenni.

Céltudatosan dolgozunk, hatékony modelleket követünk és alkalmazunk. A Jól Teljesítő Szervezetek (JTSz) mintájára építjük a VUK Sportklubot, a Long Term Athlete Development (LTAD) alapján igyekszünk a gyerekeket jobban megérteni és segíteni.

Hidakat építünk: civilszervezetekkel és helyi vállalkozásokkal alakítunk ki gyümölcsöző kapcsolatokat, hogy értékeinket, és egymást, jobban megismerjük. Új szemlélet alakul ki, belátjuk hogy helyi szinten mind egy csónakban evezünk, egy közösséget alkotunk. Az egészséges verseny kell, ameddig ez a fejlődésünket segíti, ezen túl pedig egymás erősségére építve, közösen kell a nagy feladatokra összefogjunk.

A Székely Nemzeti Kosárlabda Bajnokságra mint autonómia gyakorlat tekintünk.